მოცვის წარმოების პარტნიორი  

gallery/asset 12-ts1553585532.svg

ლურჯი მოცვის ჯიშების დახასიათება

Sharpblue არის წამყვანი და ყველაზე ადაპტირებადი ჯიში მთელ მსოფლიოში, რომელიც იზრდება როგორც მძიმე ასევე ქვიშიანი ნიადაგების პირობებში. მას აქვს გაციების ყველაზე დაბალი მოთხოვნა ნებისმიერ ჯიშთან შედარებით და შეიძლება გაიზარდოს გაციების გარეშე, სადაც ბუჩქი პრაქტიკულად მარადმწვანე იქნება. მისი სიცივისადმი მოთხოვნა დაახლოებით 150 საათის განმავლობაში. მას რგავენ მისი სიძლიერის, ადრეულობის, დიდი ზომის ხილისა და შესანიშნავი გემოს გამო. რეკომენდირებულია უფრო რბილ ადგილებში, სადაც მძიმე ყინვები იშვიათია. თვითდამტვერავი.